Εγκατάσταση WordPress download τοπικό server με το XAMPP

Εγκατάσταση WordPress download τοπικό server με το XAMPP

XAMPP: https://www.apachefriends.org/index.html
WordPress: https://wordpress.org/
– – –
Εγκατέστησε το WordPress στον υπολογιστή σου με την βοήθεια του XAMPP.
– – –
Subscribe / Like / Comment / Share
Ιστοσελίδα: http://pspadelis.gr/

Ακολούθησε download:
►On Youtube: http://go.pspadelis.gr/r/ujp5Q
►Facebook: http://go.pspadelis.gr/r/xvziP
►Google Plus: http://go.pspadelis.gr/r/H42gS
►Twitter: http://go.pspadelis.gr/r/xj9Xo
►Pinterest: http://go.pspadelis.gr/r/OQzTE
►Tumblr: http://go.pspadelis.gr/r/Vn9O1
►Behance: http://go.pspadelis.gr/r/MJDpg
►LinkedIn: http://go.pspadelis.gr/r/Y3LXe

– – –
►Γίνε μέλος στην ταχυδρομική λίστα:
http://go.pspadelis.gr/r/sBx8a

►Στείλε την ιδέα σου, το επόμενο tutorial:
http://go.pspadelis.gr/r/C7oxs

Copyright 2015, Padelis S.
http://pspadelis.gr/